Direct naar project

Gilze-Rijen - JPS de Kring

Gilze-Rijen JPS de Kring

Op de hoek van de Pastoor Gillisstraat en de Monseigneur Ariënsstraat in Rijen staat de voormalige basisschool van JPS de Kring. De gemeente Gilze-Rijen heeft ons via een uitvraag geselecteerd voor deze ontwikkeling. Samen met de gemeente Gilze-Rijen en de Woningstichting Leystromen onderzoeken wij de mogelijkheden om deze voormalige schoollocatie te (her)ontwikkelen naar woningbouw. In eerste instantie wordt onderzocht of het oude hoofdgebouw kan blijven staan en of deze getransformeerd kan worden naar wooneen­heden. Daarnaast is er ter plaatse van de overige bebouwing en het schoolplein voldoende ruimte voor nieuwe woningen.