Direct naar project

Woning 5 t/m 8

Wekerom Dirkjeserf

Projecten realiseren in nauwe samenwerking met gemeente en inwoners, met zo min mogelijk regels vanuit de gemeente. Onder de noemer ‘ontslakken’ ontwikkelt De Bunte het woningbouwproject ‘Dirkjeserf’. Slimmer en efficiënter.

De ontwikkeling van 54 woningen in Wekerom is een goed voorbeeld van deze ontslakkingsmethode. Alle betrokken partijen hebben intensief samengewerkt om naadloos aan te sluiten bij de actuele vraag van de lokale woningmarkt. Minder regels en meer verantwoordelijkheid voor de ontwikkelaar. Met de toekomstige ontwikkeling van Dirkjeserf neemt De Bunte deze verantwoordelijkheid op zich.

Meld u aan als belangstellende