Direct naar project

Locatie De Garven

Voorthuizen De Garven

Bij functiewisselingen in het buitengebied maken leegstaande stallen plaats voor woningen. Sloopmeters krijgen zo een zinvulle invulling door aan randen van dorpen vrijstaande woningen te bouwen. In De Garven wordt de bestaande woonboerderij ingepast en worden 4 kavels toegevoegd. Bestaande landschappelijke elementen worden daarbij gerespecteerd en versterkt.