Direct naar project

Kenniscentrum

Wageningen Kenniscentrum

In 2006 ontving De Bunte Vastgoed als eerste een Groenverklaring voor een utiliteitsgebouw. Staatssecretaris Van Geel van VROM heeft het duurzame kantoorpand "Het Nieuwe Cambium" in Wageningen als eerste utiliteitsgebouw beloont met een groenverklaring.

Een groenverklaring kan verkregen worden voor projecten gericht op de realisatie van zeer duurzame utiliteitsbouw. De verklaring is nodig om gebruik te maken van de fiscale groenregeling met aantrekkelijke groene financiering.

"Het Nieuwe Cambium" van 1000 m² voldoet aan de duurzaamheidseisen van de groenregeling. Zo is de energieprestatie van het pand 30% beter dan in het bouwbesluit wordt geeist.