Page 11 - Rengerswetering - Het Derde Eiland - Fase 2
P. 11

    krachtige reeks van gebouwen. Op dit derde eiland zullen er ook weer twee van die appartementengebouwen worden gerealiseerd.
BIJZONDERE PLEKKEN
Bijzondere plekken in of grenzend aan de eerste fase zijn het groene plein aan de wetering bij de toegang van het eiland, de rug-aan-rug- woningen daar vlakbij en de centraal op het eiland gelegen groene ruimte, die onderdeel is van de doorgaande, door knotwilgen begeleide fietsroute.
CENTRALE GROENRUIMTE
De woningen rondom deze centrale driehoekige groenruimte hebben een eigen en samenhangend karakter, in navolging van de bebouwing rond deze groene route op de eerste twee eilanden. Het wordt zo tot een herkenbare plek, waar de langskomende fietser zich kan oriënteren. Kenmerkend zijn de chalet-achtige elementen in de topgevels, de gele banden in het metselwerk en de witte gevelaccenten.
F.O.J. Schönberger, Weusten Liendenbaum Architecten
Rengerswetering
VOORTDUREND IN ONTWIKKELING
Nieuwbouwproject Rengerswetering is al sinds 2008 continu in ontwikkeling. Eiland voor eiland wordt het gebied getransformeerd tot woonwijken.
Elk eiland kent zijn eigen karakter door de bewust gekozen diversiteit in stedenbouwkundige opzet en architectuur. Ondanks de verschillen vormen de eilanden één geheel en zijn aan elkaar verbonden door middel van een groene as. Nu de eerste twee eilanden zijn afgerond, wordt in het verlengde hiervan het derde eiland ontwikkeld.
En ook nu weer geldt dat het een unieke uitstraling zal krijgen vanwege opnieuw een eigen karakter door afwijkende opzet en architectuur.
11
| Rengerswetering Bunschoten


   9   10   11   12   13