Page 10 - Rengerswetering - Het Derde Eiland - Fase 2
P. 10

      10
Een
Groen karakter
Het derde eiland in plan “Rengerswetering” aan de zuidoostrand van Bunschoten-Spakenburg is het laatste eiland in een reeks van drie ten zuiden van het hierna te ontwikkelen vierde voorzieningen-eiland.
In aanloop naar dat parkachtige vierde eiland streven we op dit derde eiland naar een groen karakter. Meer dan op de eerste twee eilanden zullen bomen een prominente rol spelen, worden hagen toegepast
in plaats van tuinmuren en dragen leilinden bij aan de hoeveachtige setting nabij de entree van het eiland.
BUNSCHOTER PALET
Ter inspiratie voor de architectuur refereren we aan het “Bunschoter Palet”, een verzameling beelden met kenmerkende details uit het bestaande Bunschoten-Spakenburg, die bij de start van het plan Rengerswetering is samengesteld. We passen op dit derde eiland details toe die het gewenste groene karakter ondersteunen, zoals overstekken met klossen, detail in metselwerk, elementen uit de chaletstijl, sierlijsten, enzovoorts.
BEELDKENMERKEN
De vormtaal, de materialen en de kleurtoepassing zijn van een tijdloze en duurzame aard, harmonieus en afgestemd op de karakteristieke sfeer van Bunschoten-Spakenburg. Uitgangspunt daarbij is een beheerste variëteit en eenheid in verscheidenheid. De gevels worden opgetrokken in diverse kleuren genuanceerd metselwerk.
Het contrast wordt gevormd door de overwegend witte kozijnen, die af en toe diep terug worden geplaatst of juist vóór in het gevelvlak en soms met een kader. De daken, al dan niet met een overstek, worden bedekt met donkergrijze of natuurrode keramische dakpannen. Daaronder worden uitgetimmerde dakgoten met klossen of lijsten afgewisseld met eenvoudige zinken goten.
RUGGENGRAAT VAN RENGERSWETERING
Aan de wetering langs de Oostelijke Randweg en de Nijkerkerweg vormen appartementengebouwen de ruggengraat van de wijk Rengerswetering.
Vormgegeven als woongebouwen met een ogenschijnlijk van oorsprong industrieel en bedrijfsmatig karakter vormen ze een

   8   9   10   11   12