De architect aan het woord

Zoek uw woning
Type woning
Prijsklasse
Perceeloppervlakte

Het derde eiland in plan “Rengerswetering” aan de zuidoostrand van Bunschoten-Spakenburg is het laatste eiland in een reeks van drie ten zuiden van het hierna te ontwikkelen vierde voorzieningen-eiland.

In aanloop naar dat parkachtige vierde eiland streven we op dit derde eiland naar een groen karakter. Meer dan op de eerste twee eilanden zullen bomen een prominente rol spelen, worden hagen toegepast in plaats van tuinmuren en dragen leilinden bij aan de hoeveachtige setting nabij de entree van het eiland.

Bunschoter Palet

Ter inspiratie voor de architectuur refereren we aan het “Bunschoter Palet”, een verzameling beelden met kenmerkende details uit het bestaande Bunschoten-Spakenburg, die bij de start van het plan Rengerswetering is samengesteld. We passen op dit derde eiland details toe die het gewenste groene karakter ondersteunen, zoals overstekken met klossen, detail in metselwerk, elementen uit de chaletstijl, sierlijsten, enzovoorts.

Beeldkenmerken

De vormtaal, de materialen en de kleurtoepassing zijn van een tijdloze en duurzame aard, harmonieus en afgestemd op de karakteristieke sfeer van Bunschoten-Spakenburg. Uitgangspunt daarbij is een beheerste variëteit en eenheid in verscheidenheid. De gevels worden opgetrokken in diverse kleuren genuanceerd metselwerk.

Het contrast wordt gevormd door de overwegend witte kozijnen, die af en toe diep terug worden geplaatst of juist vóór in het gevelvlak en soms met een kader. De daken, al dan niet met een overstek, worden bedekt met donkergrijze of natuurrode keramische dakpannen. Daaronder worden uitgetimmerde dakgoten met klossen of lijsten afgewisseld met eenvoudige zinken goten.

Ruggengraat van Rengerswetering

Aan de wetering langs de Oostelijke Randweg en de Nijkerkerweg vormen appartementengebouwen de ruggengraat van de wijk Rengerswetering.

Vormgegeven als woongebouwen met een ogenschijnlijk van oorsprong industrieel en bedrijfsmatig karakter vormen ze een krachtige reeks van gebouwen. Op dit derde eiland zullen er ook weer twee van die appartementengebouwen worden gerealiseerd.

Bijzondere plekken

Bijzondere plekken in of grenzend aan de eerste fase zijn het groene plein aan de wetering bij de toegang van het eiland, de rug-aan-rugwoningen daar vlakbij en de centraal op het eiland gelegen groene ruimte, die onderdeel is van de doorgaande, door knotwilgen begeleide fietsroute.

Centrale groenruimte

De woningen rondom deze centrale driehoekige groenruimte hebben een eigen en samenhangend karakter, in navolging van de bebouwing rond deze groene route op de eerste twee eilanden. Het wordt zo tot een herkenbare plek, waar de langskomende fietser zich kan oriënteren. Kenmerkend zijn de chalet-achtige elementen in de topgevels, de gele banden in het metselwerk en de witte gevelaccenten.

F.O.J. Schönberger, Geesink Weusten Architecten

© Copyright 2024 | Webdesign Ede Memorise