De architect aan het woord

Zoek uw woning
Type woning
Prijsklasse
Perceeloppervlakte

Harskamp kenmerkt zich niet door een eenduidig karakter van woningbouw. De architectuur praat niet altijd ‘’dezelfde taal’’. Daarom is voor deze nieuwe deelwijk een zoektocht naar typerende kenmerken gestart en dat heeft geleid tot
enkele ontwerpgedachten die de moeite waard lijken. Mede door de aanwezigheid van de oude boerderij op het terrein is er gekozen om voor de nieuwe woningen het type statige kop-staart woning en kapschuur in te zetten. Meer als kopstaart boerderij vormgegeven aansluitend aan het terrein van de bestaande boerderij en de tegenoverliggende rijwoningen, en meer dorps en solitair voor de woningen aan de randen.

Het interessante van de kopstaart typologie is dat het een alzijdig karakter kent. Het gegeven van een kopstaart principe, afgeleid van de dorpsboerderij (herenboerderij) en schuurtype moet echter niet te letterlijk worden genomen. Het is de aanleiding, het zijn ontwerpgedachten, van waaruit op een eigentijdse manier moderne woningen worden ontworpen, die op hun beurt een eigen verhaal vertellen in relatie met de omgeving.

Het duidelijk met de kop naar de zuidelijk gelegen oude boerderij geplaatste blok met rijwoningen refereert ook in schaal en richting aan de reeds bestaande rijwoningen. Aan de noordzijde worden een drietal losse bebouwingsblokken aan de parkachtige groene zone geplaatst. De woning op de hoek heeft een duidelijke oriëntatie naar de hoek en tegenoverliggende bouwmassa’s. Om die reden is de entree aan de zijkant gelegen. De vrijstaande woningen nemen kenmerken over van de nieuwe omliggende bebouwing: een statige metselwerk architectuur met horizontale banden, met een opvallend verticaal element die ver boven de goot uitsteekt.

Ondanks de verschillende typen aan bebouwing heeft deze nieuwe deelwijk een samenhangende architectuur ontwikkeld, die ook een ‘’eigen taal’’ spreekt. Het communiceert echter moeiteloos met de bestaande wijk en de bestaande boerderij. Uiteindelijk wordt er onderling gewoon ’’Harskaomps geproat’’.

Wijnand Thomassen
Boxxis architecten

© Copyright 2020 | Webdesign Ede Memorise