Page 37 - De Loohof - Buitengewoon wonen
P. 37

 1
HET GROENPLAN
1
2
3
HOUTSINGELS
Voor een groene uitstraling van het plangebied worden houtsingels geplant. Deze zijn gesitueerd op de woonpercelen. Iedere eigenaar dient zijn eigen deel van de houtsingel te onderhouden voor een optimaal eindresultaat.
HET GROENE PLEIN
In het midden van De Loohof komt een groen plein. Er is hier ruimte voor groen, natuur, speel- voorzieningen en waterberging. Het gebruik van dit groene plein is dan ook multifunctioneel.
OPENBAAR GEBIED
Het openbaar gebied van De Loohof komt in eigen- dom van alle toekomstige eigenaren. Doormiddel van een vereniging van eigenaren zult u samen met uw buren het onderhoud organiseren.
4 ERFAFSCHEIDING
Aan de voorzijde van de woningenpercelen wordt voor een groen eindbeeld een beukhaag, en bij sommige woningen een boom geplant. Deze dienen door de toekomstige eigenaren in stand gehouden te worden.
5 FIETSPAD
Voor een betere verbinding met het dorp Ermelo wordt aan de zuidzijde van het plangebied door de gemeente Ermelo een fietspad aangelegd. Hierdoor wordt de fietsverbinding van de Oud Nijkerkerweg naar de Fokko Kortlanglaan verbeterd.
   DE LOOHOF ERMELO
| 37
N

   35   36   37   38   39