Page 10 - De Loohof - Buitengewoon wonen
P. 10

          ARCHITECT
KLEINSCHALIGHEID IN HET GROEN
Op de overgang tussen Harderwijk en Ermelo ligt deze prachtige klein- schalige woonbuurt ‘De Loohof’.
Deze woonbuurt is in de vorm van een erfstructuur georganiseerd rondom het centrale groene middengebied en wordt omsloten door een groene singel. Binnen deze groenstructuren is gezocht naar een ruime verkave- lingsopzet waarbij de bouwvolumes divers zijn en ieder voor zich herkenbaar als heldere basisvorm. Door de volumes zorgvuldig te rangschikken en te variëren in goothoogten en nokrichtingen is een kleinschalig en landelijk woonlandschap ontstaan.
ARCHITECTUUR
De variatie in bouwvolumes laat tegelijkertijd de diversiteit in woningprogramma aflezen, dat varieert van rijwoningen, half-vrijstaande woningen en vrijstaande woningen. Elk type kent hierin haar eigen architectonische verschijningsvorm.
In het architectonisch ontwerp is gezocht naar een rijke maar ingetogen architectuur.
Hierbij is gekozen voor gevelmetselwerk van een robuuste handvormsteen als basis voor
elke woning. Aan deze basis zijn subtiele gevelbekledingen en vergrijsde houten ornamen-
ten toegevoegd en alle daken zijn voorzien van ruime overstekken welke zijn afgewerkt met keramische dakpannen of riet. Al deze onderdelen zijn zorgvuldig samengebracht in verfijnde details en subtiele kleurtoepassingen, waarbij natuurlijke en aardse tinten het uitgangspunt zijn. Qua plattegronden is gezocht naar een optimale relatie met de omliggende ruime tuinen.
‘De Loohof’ is hiermee een woonbuurt waar het groen en de architectuur elkaar op een zorgvuldig afgewogen wijze in balans houden.
Ik wens u namens ROORDINK Architecten BNA veel woonplezier!
 10
GERALD MULDER
Architect bij ROORDINK Architecten BNA
     8   9   10   11   12