Start verkoop De Loohof

De datum van de start verkoop van De Loohof is bekend!

Datum: 26 november 2019
Tijdstip: 17.00 - 19.00 uur
Locatie: Bowling Harderwijk, (Kolbaanweg 1 Harderwijk)

Tijdens de start verkoop is de brochure, prijzenlijst en overige verkoopinformatie beschikbaar. Het is vrije inloop dus u hoeft er niet precies om 17.00 uur te zijn.

INSCHRIJVEN
Wij hopen natuurlijk dat u net zo enthousiast wordt over De Loohof als wij en dat u belangstelling heeft voor één of meerdere bouwnummers. Deze belangstelling kunt u vanaf 26 november kenbaar maken door het inschrijfformulier in te vullen. Dit inschrijfformulier ontvangt u tijdens de start verkoop en zijn ook beschikbaar bij de project makelaars, of op projectwebsite.

LOTING
Indien er meerdere inschrijvers op één bouwnummer zijn, wordt door middel van loting op basis van de eerste keuze bepaald wie als eerste in aanmerking komt voor een kopersgesprek, wie als tweede enzovoorts. Deze loting wordt verricht door de notaris. Indien na loting er nog enkele bouwnummers resteren, dan zullen deze bouwnummers door de makelaar(s) worden toegewezen aan de overgebleven inschrijvers, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de overige voorkeuren van de inschrijvers.

© Copyright 2020 | Webdesign Ede Memorise