Page 31 - Dirkjeserf Wekerom - 6 twee-ond-en-kapwoningen en 10 rijwoningen
P. 31

   AFBOUW
13. Buitenkozijnen, -deuren en ramen
Alle buitenkozijnen worden gemaakt van hardhout . De kozijnen tot vloerniveau krijgen een dts onderdorpel . De buitenkozijnen worden voorzien van de nodige aluminium binnenbeglazingsprofielen en tochtstrippen . De naar binnen draaiende (geïsoleerde) houten voordeur is voorzien van een glasstrook en brievenbus (volgens tekening) . De overige (geïsoleerde) buitendeuren worden uitgevoerd als dichte en/of houten glasdeuren, zoals op de tekeningen staat aangegeven . Alle kleuren en materialen van de kozijnen, deuren en ramen staan vermeld in de kleur- en materialenstaat . De binnen- deuren dienen te voldoen aan actuele bouwbesluit onder andere in verband met geluidsniveau . De garage krijgt standaard een Novoferm enkelwandige stalen kanteldeur, type Komfort (o .g), kleur conform kleuren- en materialenstaat .
14. Hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk (Nemef o .g .) van de woning wordt uitgevoerd volgens richtlijnen van het politiekeurmerk . De ramen op de begane grond, verdieping en zolder zijn uitgevoerd als draairamen of draai-/ kiepramen, met uitzondering van de op tekening aangegeven vaste beglazing . Voor de toegangsdeuren van de gehele woning en berging geldt 1 sluitsysteem (1 sleutel past op alle sloten van de buitendeuren) .
15. Beglazing
De beglazing wordt uitgevoerd als hoog rendement isolerend dubbele beglazing (zie punt 12) met overschilderbare kitvoegen, afgewerkt in de kleur van het kozijn schilderwerk . Waar benodigd volgens de voorschriften wordt veiligheidsbeglazing en/of brandwerende beglazing toegepast .
16. Ventilatie
De natuurlijke ventilatie van de woon- en slaapkamers vindt plaats door middel van ventilatieroosters boven de kozijnen . Het aantal en de plaats van de roosters als op tekening aangegeven zijn indicatief . De mechanische afzuiging geschiedt door middel van een regelbaar ventilatiesysteem (mv-unit) . De lucht wordt afgezogen uit keuken, badkamer, toilet en opstelplaats wasmachine en via het dak naar buiten afgevoerd . In de keuken komen twee mechanische afzuig- punten . Één voor de ruimte en één voor een, eventueel zelf te plaatsen, motorloze afzuigkap . De afzuigopeningen zijn voorzien van ventielen . De hoofdbediening wordt in de woonkamer geplaatst tevens wordt er in de keuken een bediening geplaatst .
17. Trappen
De trappen van begane grond naar verdieping in de woningen worden uitgevoerd in vurenhout en zijn dichte trappen . Dit houdt in dat de trappen zijn voorzien van stootborden . De trappen van de 1ste naar de 2de verdieping in de woning worden uitgevoerd in vurenhout en zijn
open trappen . Dit houdt in dat de trappen niet zijn voorzien van stoot- borden .
Langs de trappen worden aan één muurzijde een leuning en worden de benodigde traphekken aangebracht . De houten traptreden zijn geschikt om te bekleden met vloerbedekking .
18. Binnenkozijnen en –deuren
De binnenkozijnen worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte stalen montagekozijnen met bovenlicht . De binnendeuren (zonder glasopening) zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren en hebben een hoogte van 2 .315mm . Tussen de kozijnstijlen van de badkamer en het toilet komt een kunststenen onderdorpel . Bij de overige binnendeuren worden geen onderdorpels aangebracht .
19. Vloeren
Op alle betonvloeren, met uitzondering van de betegelde vloeren, de vloer in de meterkast, buiten bergingsvloer en ruimte achter knieschot- ten, komt een cementdekvloer die geschikt is voor een nader te bepalen vloerafwerking welke geschikt is voor vloerverwarming .
20. Wanden
In algemene zin worden de wanden van de woningen geschikt voor behangwerk opgeleverd, met uitzondering van de te betegelen wanden . De wanden boven het tegelwerk in toilet worden afgewerkt met spuitwerk . Wanden van garages, bergingen en meterkast worden niet afgewerkt .
21. Plafonds
Plafonds van beton worden afgewerkt met wit spuitwerk, met uitzondering van plafonds van vaste kasten en op de zolder .
22. Schilderwerk
Het schilderwerk wordt uitgevoerd in de kleuren, zoals aangegeven in de bijgevoegde materialen- en kleurenstaat . De binnen- en buiten- zijde van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren en de in het zicht blij- vende binnenaftimmering worden afgewerkt met een dekkende verf .
De trapbomen, spillen, hekken en betimmeringen van trapgaten worden dekkend afgeschilderd of gelakt, al dan niet fabrieksmatig . De stootbor- den en de traptreden zijn alleen voorzien van een fabrieksmatige grond- laag . De leuningen worden transparant afgelakt . Onderdelen van de meterkast en berging / zolder worden niet behandeld .
23. Binnentimmerwerk
De benodigde betimmeringen worden aangebracht . In de hal komt een meterkast . In deze meterkast worden meterborden aangebracht volgens de voorschriften van de nutsbedrijven . De vloerranden worden ter plaatse van de trapgaten afgewerkt met plaatmateriaal . Er worden geen plinten geleverd en aangebracht . Buitenkozijnen wor-
den aan de binnenzijde afgetimmerd met in de kleur van de kozijnen afgelakte meranti aftimmerlatten .
INSTALLATIES
24. Binnenriolering
  25.
De binnenriolering, die wordt samengesteld uit pvc-buizen en bijbehorende hulpstukken, komt uit op het gemeentelijke riool en is aangesloten op de volgende toestellen:
• Closet en fonteintje in het toilet;
• Wastafel, closet en douche in de badkamer;
• Wasmachine en cv-ketel .
• Bij de opstelplaats voor de keuken wordt de riolering standaard
afgedopt, met een T-stuk ten behoeve van de vaatwasmachine .
• Bij de opstelplaats van de wasdroger wordt een condens afvoer
aangebracht en standaard afgedopt, middels een T-stuk ten behoeve van de wasdroger .
Waterinstallatie
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meter- kast . De volgende tappunten worden op het koudwater aangesloten:
• Toilet en fonteintje in het toilet;
• Afgedopte leiding voor de keukenmengkraan, met afgedopt
T-stuk voor een eventuele vaatwasser;
• Closet, douche- en wastafelmengkraan in de badkamer;
• Aansluitpunt wasmachine;
• Vulpunt ten behoeve van de warmtepomp .
De warmwaterleiding wordt vanaf de warmtepomp aangesloten op:
• De afgedopte leiding voor de keukenmengkraan;
• De douche- en wastafel in de badkamer .
• Het bad (daar waar op tekening aangegeven)
Verwarmingsinstallatie
De warmwatervoorziening wordt uitgevoerd middels een combi- warmtepomp, conform EPG-berekeningen . De temperatuurregeling voor de verwarming vindt plaats door middel van een thermostaat waarbij de volgende zones apart zijn aan te sturen:
• Woonkamer/gang/toilet
• Slaapkamers (thermostaat in slaapkamer 1, deze temperatuur
geldt ook voor de overige slaapkamers en overloop)
• Badkamer
In de badkamer een elektrische design radiator plaatsen (bijverwarming t .b .v . de handdoeken)
De leidingen van de verwarming worden zoveel mogelijk weggewerkt . De verdelers worden geplaatst conform de verkooptekeningen (zoveel mogelijk weggewerkt) .
26.
 31   29   30   31   32   33