Page 3 - Dirkjeserf Wekerom - 6 twee-ond-en-kapwoningen en 10 rijwoningen
P. 3

   Geachte toekomstige bewoner,
Met genoegen presenteren wij u de laatste fase van het Dirkjeserf te Wekerom . Deze fase omvat 16 nieuwbouwwoningen onderverdeeld in 6 twee- onder-een-kapwoningen, 4 hoekwoningen en 6 tussenwoningen .
Deze laatste fase maakt een einde aan de ontwik- keling van de in totaal 54 woningen die De Bunte in nauwe samenwerking met de gemeente en haar inwoners ontwikkelt . Alle betrokken partijen heb- ben intensief samengewerkt om het plan aan te laten sluiten bij de actuele vraag van de woning- markt en de bestaande bebouwing in Wekerom .
In deze verkoopbrochure treft u informatie aan over de woningen . Meer gedetailleerde informatie wordt te zijner tijd verstrekt aan de kopers . Voor inhoudelijke vragen over het plan verzoeken wij u contact op te nemen met Domicilie Makelaar via ede@domicilie .nl of (0318) – 693 502 .
Overtuigd dat na het doorbladeren van deze sfeer- volle brochure uw belangstelling voor een woning alleen nog maar groter wordt, wensen wij u veel leesplezier en misschien wel veel woongeluk .
De Bunte Vastgoed B .V .
3
           1   2   3   4   5