Vragen en antwoorden

Worden het koop- en/ of huurappartementen?

We hebben op dit moment nog niet besloten of het huur- of koopappartementen worden. Dit wordt op een later moment in het ontwikkelingsproces bepaald. Het zou ook een mix kunnen worden van huur en koop.

Is het al bekend wat de koop- en/of huurprijzen zullen zijn?

Omdat we aan het begin staan van het ontwikkelingsproces en de ruimtelijke procedure, kunnen wij op dit moment nog niks zeggen over de toekomstige koop- en /of huurprijzen. In ons voorlopige ontwerp zijn appartementen voorzien vanaf ca. 101 tot 165 m² gebruiksoppervlakte. Het is realistisch om te zeggen dat het in ieder geval vrije sector huur of koop zal worden.

Wanneer komen de plattegronden beschikbaar?

Omdat we aan het begin staan van het ontwikkelingsproces en de ruimtelijke procedure, kunnen wij op dit moment nog niet zeggen wanneer de plattegronden beschikbaar zijn. 

Is het mogelijk om al in te schrijven voor deze appartementen?

Nee dat is nog niet mogelijk. Pas nadat de ruimtelijke procedure is afgerond zal de verkoop/verhuur van de appartementen opgestart worden. Hoe de verkoop-/verhuurprocedure eruit komt te zien, zal op een later moment worden bepaald. Het is wel mogelijk om u alvast geheel vrijblijvend als belangstellende te registreren via onze website: www.debunte.nl. U wordt als belangstellende dan op de hoogte gehouden omtrent de voortgang van de ruimtelijke procedure.

Heeft u een idee wanneer de bouw gereed is?

De start van de bouw is afhankelijk van de nog te doorlopen ruimtelijke procedure en de verkoop/verhuur van de appartementen. De ruimtelijke procedure neemt doorgaans 9 tot 12 maanden in beslag. De verkoop/verhuur van de appartementen ook ca. 6-9 maanden. De bouwtijd zal ca. 1,5 jaar bedragen. Als alles volgens planning verloopt zullen de appartementen over ca. 3 jaar gereed kunnen zijn.

Krijgen de appartementen 1 of 2 slaapkamers en zijn ze voor alle leeftijden?

Gezien de oppervlakte van de appartementen zullen deze ten minste twee slaapkamers krijgen en wellicht 3. De appartementengebouwen worden voorzien van een lift en zijn derhalve geschikt voor alle leeftijden.

Waarom worden er geen betaalbare appartementen voor jongeren gebouwd?

Bij de ontwikkeling van een locatie dienen wij verschillende belangen af te wegen. Een herontwikkeling van bestaand onroerend goed is vaak complex, tijdrovend, risicovol en een kostbare aangelegenheid. Vanuit de demografische ontwikkelingen is de vraag naar grotere appartementen dichtbij voorzieningen heel groot. Jongeren vinden het vaak niet erg om wat verder van de voorzieningen af te wonen. Als jongeren de keuze hebben tussen een appartement of een kleinere eengezinswoning kiezen ze vaak voor het laatste. Daarnaast zien we dat de bouw van betaalbare appartementen/woningen financieel moeilijk is in de huidige marktomstandigheden. Dat geldt niet alleen voor deze locatie, of voor Dongen, maar voor heel Nederland. Door de ontwikkeling van grotere appartementen komt er wel een verhuisbeweging op gang, die uiteindelijk ook voor een toename van betaalbare woningen kan zorgen.

Waarom wordt er gekozen voor winkelruimte, terwijl er nog zoveel winkeloppervlakte leeg staat in het centrum?

In het huidige bestemmingsplan hebben bijna alle gebouwen aan dit gedeelte van de Hoge Ham een “centrumbestemming”. Deze bestemming maakt de vestiging van detailhandel (winkels) mogelijk. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor horeca, maatschappelijke doeleinden, cultuur en ontspanning, dienstverlening, kantoren et cetera. De nieuwe ruimte op de begane grond aan de zijde van de Hoge Ham heeft minder oppervlakte dan de oppervlakte van het postkantoor en de Scapino in de huidige situatie. In feite is er dus sprake van een afname van winkeloppervlakte. Daarnaast wordt er bij het ontwerp rekening gehouden met het feit dat er misschien wel geen behoefte is aan winkelruimte (detailhandel) en dat de ruimte ook geschikt wordt voor een ander gebruik.

Waarom is hier niet gekozen voor natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen is een nieuw “fenomeen” en een actueel thema wat veel in de publiciteit komt. Wij hebben daar in de praktijk nog geen ervaring mee. Derhalve is daar in dit ontwerp nog geen rekening mee gehouden. 

Is het al bekend wat er in het pand van Beex gaat komen?

Nee dat is op dit moment nog niet bekend. Het betreft een woon-/winkelpand dat op een later moment in de ontwikkeling verhuurd/verkocht zal gaan worden.

Hoe verloopt de verdere procedure?

Via de website en de informatiebijeenkomst is de omgeving van het plangebied geïnformeerd over ons voornemen. De reacties en vragen zijn verzameld en zullen door ons bestudeerd worden. Vervolgens zullen wij in overleg met de betrokken partijen beoordelen of en welke aanpassingen er nog aan het plan dienen plaats te vinden. 

Gelijktijdig met de verdere uitwerking van het plan zullen diverse onderzoeken plaatsvinden die nodig zijn voor de benodigde wijziging van het bestemmingsplan. 

Vervolgens zullen wij het college van burgemeester en wethouders vragen of zij medewerking willen verlenen aan de benodigde wijziging van het bestemmingsplan. Indien het college daarover een positief besluit neemt, volgt een zienswijzeperiode van zes weken. Dit zal naar verwachting in het najaar plaatsvinden. U ontvangt daarover nader bericht.

© Copyright 2020 | Webdesign Ede Memorise