Het Plangebied

Het plan dat wij u middels deze website willen presenteren heeft betrekking op de ontwikkeling van de percelen Hoge Ham 138, 140 en 142 in Dongen.  Het oude postkantoor en de Scapino zijn al aangekocht en voor de aankoop van nummer 138 is een overeenkomst gesloten. In ons huidige plan zal de winkel- en woonruimte Hoge Ham 138 blijven bestaan. De gebouwen van het postkantoor en de Scapino zullen worden gesloopt en plaats maken voor nieuwbouw.

Bestaande situatie:
De voormalige Kruidenwinkel van de familie Beex staat al enige tijd leeg. Deze winkel-/woonruimte heeft wat ons betreft echter voldoende kwaliteit en uitstraling om te blijven staan.

De winkelruimte waar op dit moment de Scapino huurt is echter sterk verouderd en heeft minder uitstraling en kwaliteit dan de overige gebouwen aan de Hoge Ham. Dit geldt ook voor het naastgelegen oude postkantoor dat al geruime tijd leeg staat.

De steeg tussen het oude postkantoor en de juwelier is vanwege het leegstaande postkantoor geen prettige verbinding tussen de Hoge Ham en de parkeervoorzieningen aan de Dr. Willem Dreeslaan, het Looiershof en het Wilhelminaplein. 

De percelen aan de Hoge Ham reiken helemaal tot de Dr. Willem Dreeslaan. Aan deze zijde is sprake van een rommelig beeld bestaande uit de achterkanten van de bebouwing aan de Hoge Ham met voorzieningen voor laden en lossen, parkeren, hekwerken, bergingen en afvalcontainers.

De gemeente heeft onlangs besloten de parkeerterreinen en groenvoorzieningen bij de Dr. Willem Dreeslaan, het Looiershof en het Wilhelminaplein opnieuw in te richten en aan te leggen.

De achterzijde van de gebouwen aan de Hoge Ham is ter plaatse van de Dr. Willem Dreeslaan voor veel mensen een doorn in het oog. 

Bij de ontwikkeling van deze locatie hebben wij daar rekening mee gehouden.

© Copyright 2020 | Webdesign Ede Memorise