informatieplatform Biezenplein Dongen

Beste buurtbewoner,

Middels dit informatieplatform willen wij u meenemen in de ontwikkeling en herinrichting van het Biezenplein en de aanliggende straten. Wij als marktpartijen in combinatie met de gemeente Dongen vinden het belangrijk dat u als buurtbewoner betrokken wordt bij onze plannen. 

Wij zijn nieuwsgierig naar uw mening, visie en eventuele op- of aanmerkingen. Per onderwerp kunt u via deze pagina uw visie geven. U bent geheel vrij om dit naar eigen wens te formuleren. 

Mocht dit informatieplatform voor u onvoldoende zijn of wenst u toch een persoonlijke toelichting? Op 9 juli a.s. houden wij in aangepaste vorm een nieuwe informatieavond. Gezien het Coronavirus willen wij deze avond kunnen structureren. U moet zich dan ook op voorhand middels de button “informatieavond” aanmelden voor deze avond. Op deze wijze kunnen wij uw en onze gezondheid het beste waarborgen.

© Copyright 2020 | Webdesign Ede Memorise