Direct naar project

Wildzoom

Barneveld Wildzoom

Nieuwbouw Wildzoom

Nieuw plan voor ontwikkeling locatie Wildzoom

De gemeente Barneveld en projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed Oost B.V. komen met een nieuw plan voor de ontwikkeling van de locatie Wildzoom. De afgelopen periode werd duidelijk dat er onvoldoende draagvlak was voor het plan van de gemeente en Woningstichting Barneveld met onder andere de realisering van een buurtkamer. Woningstichting Barneveld heeft daarop besloten zich terug te trekken als ontwikkelaar van deze locatie.

Het besluit is genomen omdat beide partijen het belangrijk vinden dat er voldoende draagvlak voor een plan moet zijn, zeker van de directe omwonenden.

Nieuw woningbouwplan
De gemeente Barneveld heeft nu met projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed Oost B.V. uit Ede afgesproken dat een nieuw woningbouwplan wordt gemaakt waarbij met name rekening wordt gehouden met de door de omwonenden gemaakte opmerkingen. De gemeente verwacht dat het nieuwe plan komend voorjaar klaar is waarna het plan eerst aan de omgeving wordt voorgelegd.

Meld u aan als belangstellende