Direct naar project

Bestaande situatie

Terheijden Sovak

Dit plan betreft een ontwikkeling in nauwe samenwerking met Gemeente Drimmelen en stichting Sovak. De Bunte kwam als winnaar uit de bus bij de meervoudige onderhandse aanbesteding. Dit voormalige woonzorgcomplex zal plaats maken voor diverse grondgebonden woningen. Er wordt veel rekening gehouden met het bestaande groen en er zal veel oog zijn voor de inpassing in de bestaande omgeving.

Op 2 februari 2017 heeft een eerste informatieavond plaatsgevonden om de omgeving van het plangebied te informeren over onze plannen. Ons plan bestaat vooralsnog uit de realisatie van maximaal 16 grondgebonden woningen. Wij streven naar veel flexibiliteit in het bestemmingsplan zodat wij kunnen inspelen op de wensen van onze toekomstige kopers. Binnen de kaders van ons plan kunnen wij rijwoningen, hoekwoningen, tweekappers, vrijstaande en levensloopbestendige woningen realiseren. Gedurende het vervolgtraject zullen wij een avond organiseren voor belangstellenden om te peilen naar welk type woningen er veel vraag is. Als u zich vrijblijvend als belangstellende registreert, wordt u als eerste geïnformeerd als er nieuws is en kunnen wij u uitnodigen voor volgende informatieavonden.

Op deze pagina vindt u enkele belangrijke afbeeldingen uit de presentatie van 2 februari.

De volledige presentatie is via de onderstaande link te downloaden.

Presentatie De Bunte Vastgoed 2 februari 2017